novembar ili novenbar

Kako se piše novembar ili novenbar?

Prema srpskom pravopisu pravilno se piše novembar.

U pitanju je jednačenje suglasnika po mestu tvorbe. Nadzubni sonant n ispred dvousnenih suglasnika b i p prelazi u m, npr. (stambeni, zelembać)

Reč novembar potiče od latinske reči novem što znači devet. To je bio deveti mesec u starom rimskom kalendaru.

Primeri u rečenicama:

Da li dolaziš u novembru?

Novembar je najlepši mesec.

Konačno novembar!