niži ili niskiji

Kako se piše niži ili niskiji?

Prema srpskom pravopisu pravilno se piše niži.

Ovo je komparativ prideva nizak. Dodaje se nastavak za komparativ (-ji) koji jotuje suglasnik iz osnove (niz-) i zbog toga imamo niži.

Primeri u rečenicama:

Uroš je niži od Petra.

Da li je on niži od mene?