Hukov zakon ili hukov zakon

Kako se piše Hukov zakon ili hukov zakon?

Pravilno se piše Hukov zakon.

Prisvojni pridev koji potiče od vlastitog imena i koji se završava na –ov, -ev, -in ne gubi svojsva vlastitog imena i uvek se piše velikim početnim slovom. Npr. Njutnov zakon, Pandorina kutija, Hukov zakon…

Primeri u rečenicama:

Prema kome je Hukov zakon dobio ime?

Hukov zakon se koristi u mehanici.

Da li znaš čemu služi Hukov zakon?