otpadak ili odpadak

Kako se piše otpadak ili odpadak?

Prema srpskom pravopisu pravilno je otpadak.

U ovoj reči dolazi do jednačenja suglasnika po zvučnosti, tako da zvučno slovo d ispred bezvučnog slova p prelazi u bezvučno slovo t.

Primeri u rečenicama:

Kakav je ovo otpadak?

Baci taj otpadak!

Pazi da ne ostane otpadak na stolu.