zgurati ili sgurati

Kako se piše zgurati ili sgurati?

Prema srpskom pravopisu pravilno se piše samo zgurati.

Zgurati znači smaknuti nekoga s nečega, oterati, ugurati, sabiti nešto.

Prema načinu tvorbe, ovaj glagol nastao je prefiksacijom s + gurati. Pošto je suglasnik s bezvučan, a suglasnik g zvučan, mora doći do glasovne alternacije jednačenja suglasnika po zvučnosti, tako da će suglasnik s preći u svoj zvučni parnjak z.

Primeri u rečenicama:

Zgurali su me iza zida nisam video šta se dogodilo.

 Stvari su bile zgurane i nagomilane bez ikakvog smisla.

Sela su ostala pusta, svi su se zgurali u gradove.