u knjizi ili u knjigi

Kako se piše u knjizi ili u knjigi?

Pravilno se piše u knjizi.

Kada imenicu knjiga menjamo po padežima, u nekim oblicima slovo g menjamo slovom z. Ova promena reči u srpskom jeziku naziva se deklinacija.

(šta) knjiga (nominativ) – (tiče se koga, čega) knjige (genitiv) – (dajem kome čemu) knjizi (dativ) – (vidim koga, šta) knjigu (akuzativ) – (hej) knjigo (vokativ) – (idem s kim, čim) knjigom (instrumental) – (govorim o kome, čemu) knjizi (lokativ)

Sedmi padež po redu, lokativ, odnosi se na gore pomenuti izraz u knjizi.

Govorim o kome, čemu? O knjizi. Nalazi se u čemu? U knjizi.

Primeri u rečenici:

Gde ste pronašli taj podatak? Pročitao sam u knjizi.

Da li je u toj knjizi sadržaj napisan na početku ili na kraju knjige?

U knjizi ćeš pronaći rešenja testa.

Gde su mi ključevi? Stajali su na knjizi.