Kategorija: Slovo V

videćemo ili vide ćemo

Kako se piše videćemo ili vide ćemo?   Pravilno se piše videćemo. Buduće vreme (futur I) kod glagola koji se završavaju na ti može imati dva oblika: prost i složen. Prost oblik se formira tako što se na osnovu glagola dodaje nastavak za buduće vreme. Na primer: videću, videćeš, videće, videćemo, videćete, videće. Složen oblik […]

vitezi ili vitezovi

Kako se piše vitezi ili vitezovi? Prema srpskom pravopisu pravilno je i jedno i drugo, mada Rečnik Matice srpske daje prednost obliku vitezovi.Vitezi i vitezovi su oblici nominativa množine imenice muškog roda vitez. U ostalim padežima množine, promena oblika vitezi bi glasila: nominativ: vitezigenitiv: vitezadativ: vitezimaakuzativ: vitezevokativ: viteziinstrumental: vitezimalokativ: vitezima Dok bi se oblik vitezovi […]

fajda ili vajda

Kako se piše fajda ili vajda? Prema srpskom pravopisu oba oblika su u upotrebi i ravnopravno se koriste. Poreklo reči je iz turskog jezika (fayda), a u arapskom jeziku ova reč se piše fā’idä. Primeri u rečenicama: Nema vajde od Milana. Ima li ikakve vajde od svega ovog? Milena nema nikakvu vajdu od Darka.

VAĐENJE ŽIVCA

Šta znači vađenje živca? Vađenje zubnog živca (zubne pulpe) predstavlja proceduru koju izvodi doktor stomatologije u stomatološkoj ordinaciji. Kada se zubni kvar (karijes) proširi sa gleđi i dentina na zubni živac, neophodno je izvaditi živac kako se zapaljenje ne bi širilo dalje preko korena zuba na kost. Stručni naziv je pulpektomija (pulpa-živac).

vidio ili vidjeo

Kako se pravilno piše vidio ili vidjeo? Pravilno se piše vidio. Oblik „vidio” je u prvom licu jednine radnog glagolskog prideva od glagola vidjeti (ijekavica), odnosno videti (ekavica). Prema pravopisu, glas e u ekavskom izgovoru odgovara glasu i u ijekavskom izgovoru, ispred glasa o nastalog od l. Svi oblici glagola vidjeti u radnom glagolskom pridevu […]

votka ili vodka

Kako se pravilno piše votka ili vodka? Pravilno se piše votka. U ovom primeru je izvršeno jednačenje suglasnika po zvučnosti, odnosno zvučno d je ispred bezvučnog k prešlo u svoj bezvučni par t. Ova reč potiče iz ruskog jezika od reči водка (vodka). I u ruskom i u srpskom jeziku znači isto i naziv je […]

Vi ili vi

Kako se pravilno piše Vi ili vi? U zavisnosti od konteksta i jedno i drugo može biti pravilno. Zamenica „Vi” se piše velikim početnim slovom kada se obraćamo nekoj osobi sa posebnim poštovanjem, najčešće u zvaničnoj ili poslovnoj upotrebi. Dodatni primeri: Vaš, Vama. Ukoliko zamenicu „vi” koristimo u množini, odnosno kada se ona odnosi na […]

vodka ili votka

Kako se piše vodka ili votka? Pravilno se piše votka!Iako se često čuje oblik vodka, jedini ispravni oblik glasi votka. Ovaj oblik rezultat je glasovne promene jednačenja suglasnika po zvučnosti. Primer:Sedeo je zamišljen, u ruci je držao čašu votke.Votka je bila njegovo omiljeno piće.

vlazi ili vlagi

Kako se piše vlazi ili vlagi? Jedini ispravni oblik glasi vlazi. U dativu i lokativu imenica na –a dolazi do vršenja sibilarizacije. Primer: Živeo je u lošim životnim uslovima, u vlazi i mraku.Govorio je o vremenskim uslovima u svojoj zemlji, o vlazi i visokim temperaturama.

virtuoz ili vortouz

Kako se piše virtuoz ili vortouz? Jedini ispravni oblik je virtuoz. Dakle pravilno se piše virtuoz.Primer koji se neretko čuje u govoru virtouz je nepravilan! Primer:Slušala sam je ceo dan, Marija je pravi klavirski virtuoz.