Kategorija: Slovo U

Upola ili u pola

Kako se piše upola ili u pola?Piše se i jedno i drugo.Izraz u pola je predloško-padežna konstrukcija koja označava vreme ili tačno vreme polovine nečega. Na primer: “Dolazi u pola sata” ili “Sastanak je u pola devet”.Sa druge strane, izraz upola se koristi kao prilog i označava deljenje na pola, odnosno na polovinu. Na primer: […]

unepovrat ili u nepovrat

Kako se piše ne unepovrat ili u nepovrate?Pravilno se piše unepovrat, kao jedna reč, bez razmaka između u i nepovrat.Reč “unepovrat” je nastala spajanjem predloga “u” i imenice “nepovrat”. Ova reč se koristi kada želimo da izrazimo da nešto ide u jednom pravcu i da se ne može vratiti natrag, odnosno da je neopozivo.Neki primeri upotrebe […]

uzdravlje ili u zdravlje

Kako se piše ne uzdravlje ili u zdravlje?Pravilno se piše uzdravlje, spojeno bez razmaka.U srpskom jeziku, izraz uzdravlje se koristi kada nazdravljamo za zdravlje osobe ili grupe ljudi. To je skraćena verzija izraza “želim vam dobro zdravlje”.Ovaj izraz se piše spojeno, jer se radi o skraćenici koja se sastoji od reči “uz” i “zdravlje”.Primeri:

uzbrdo ili uz brdo

Kako se piše uzbrdo ili uz brdo?Prema srpskom pravopisu pravilno je i jedno i drugo u zavisnosti od konteksta u kome se upotrebljavaju. Odvojeno se piše samo u doslovnom značenju. Primeri u rečenicama:Dugo je pešačio uzbrdo, zato se umorio -> u konteksta -> pešačio je uz neku uzbrdicu, penjao se naviše Išao je uz brdo, […]

niukoliko ili ni ukoliko

Kako se piše niukoliko ili ni ukoliko?Prema srpskom pravopisu pravilno se piše niukoliko u funkciji priloga, koji znači ni u kojoj meri. Međutim, dozvoljeno je odvojeno pisanje u doslovnim primerima, kada su odrične zamenicame (imeničke i pridevske), upotrebljene sa predlogom, poput: Čak ni ukoliko ne kreneš sa mnom, neće mi biti bolje. Primeri u rečenicama:Priznao […]

ni u koga ili u nikoga

Kako se piše ni u koga ili u nikoga?Prema srpskom pravopisu pravilno se piše ni u koga. Kada se složene zamenice sa ni- ili i- upotrebe sa predlogom, on razdvaja sastavnice, npr: ni od koga, i do koga, ni na što, ni u čemu, i po čemu, ni na kakvom itd. Primeri u rečenicama:Ja ni […]

na svetu ili u svetu

Kako se piše na svetu ili u svetu?Prema srpskom pravopisu pravilno se piše i jedno i drugo. Na svetu se koristi kada se rečenica odnosi na nešto što se nalazi na planeti Zemlji. Reč svet je zajednička imenica i piše se malim početnim slovom. Primeri u rečenicama:To je najređa vrsta gorile na svetu.Da li igde […]

IMPAKTIRAN UMNJAK

Šta znači impaktiran umnjak?Umnjak predstavlja osmi zub u zubnom nizu. Postoje dva umnjaka u gornjoj i dva umnjaka u donjoj vilici tj. četiri umnjaka ukupno. Nekada umnjak ne može da nikne zbog toga što nema dovoljno mesta u vilici ili postoji neka prepreka koja mu ne dozvoljava da iznikne. Takav umnjak se naziva impaktiran umnjak […]

USTATI NA LEVU NOGU

Šta znači USTATI NA LEVU NOGU?Kada se kaže da je neko ustao na levu nogu, misli se da je ta osoba neraspoložena bez nekog konkretnog razloga. Stefan Nemanja ,veliki župan Raške, jedan od najznačajnijih srpskih vladara, zapisao je: „Za puteve na desnoj strani zna Bog, a na levoj strani su putevi đavolski i razvratni“. Prema […]

ujutro ili ujutru

Kako se pravilno piše ujutro ili ujutru?Pravilno se piše i ujutro i ujutru.Ove reči predstavljaju par dubleta i nije greška upotrebiti nijednu od ove dve forme. Dodatni primeri dubleta: uvo-uho, snaha-snaja, pevačem-pevačom itd.I ujutro i ujutru se uvek piše zajedno, kao jedna reč.PRIMERI U REČENICI:Mila je na testu napisala „ujutro”, a Jovan „ujutru” i učiteljica […]