Infantilna frustracija

Šta je Infantilna frustracija?

Infantilna frustracija se odnosi na rano razvojno osećanje koje se javlja kada je odbijena neka želja kod mladog deteta. Kako dete još ne razlikuje sebe od svojih želja, roditeljsko odbijanje želje se percipira kao odbacivanje od strane roditelja, što dovodi do negativnih emocija kao što su povlačenje, žaljenje ili protesti i infantilni prkos. Tek kada dete uspe da razlikuje sebe od svojih želja, ono je u stanju da ispravno doživi frustraciju.

Infantilni prkos predstavlaj ponašanje koje dete pokazuje kao odgovor na odbijanje njegove želje, uključujući buntovničke ili neposlušne akcije. Ovaj oblik ponašanja je tipičan za rano detinjstvo, kada dete još uvek nije u potpunosti razvilo sposobnost da razlikuje sebe od svojih želja i da razume okolnosti koje su dovele do odbijanja.