popola ili po pola

Kako se piše popola ili po pola?

Prema srpskom pravopisu i jedno i drugo se piše.

Prilog popola piše se spojeno u značenju na dva približno jednaka dela.

Po pola se piše kada se koristi u doslovnom značenju.

Primeri u rečenicama:

Popola je podelio zaradu.

Da li sve delite popola?

Autobus nailazi na po pola sata.