njišući ili njihajući

Kako se piše njišući ili njihajući?

Prema srpskom pravopisu pravilno se piše njišući.

U pitanju je glagolski prilog sadašnji. Ovaj glagolski oblik se gradi tako što se na 3. l. mn. prezenta doda nastavak -ći (njišu- + -ći). Međutim, česte su greške poput: plakajući umesto plačući, vikajući umesto vičuči, poznavajući umesto poznajući itd.

Primeri u rečenicama:

Vetar je duvao njišući grane drveća.

Stoji sa čašom u ruci lagano njišući se uz zvuke lagane muzike.