prsteni ili prstenovi

Kako se piše prsteni ili prstenovi?

Prema srpskom pravopisu i jedno i drugo je pravilno.

Imenica prsten ima dvojnu množinu koju možete videti u tabeli po padežima.

Padežjedninamnožina
Nominativprstenprsteni/prstenovi
Genitivprstenaprstena/prstenova
Dativprstenuprstenima/prstenovima
Akuzativprstenprstene/prstenove
Lokativprstenuprstenima/prstenovima
Vokativprsteneprsteni/prstenovi
Instrumentalprstenomprstenima/prstenovima

Primeri u rečenicama:

Ovi prstenovi su veoma vredni.

Da li su prsteni na spisku za prodaju?

Ah, moraću negde ove prstenove da spakujem!