kinuo ili kihnuo

Kako se piše kinuo ili kihnuo?

Pravilno se piše i jedno i drugo.

Zanimljivo je da se na teritoriji Republike Srbije češće u govoru i pisanju zapaža oblik kijanje – kinuo, dok se na ijekavskom govornom području, koje obuhvata susedne zemlje, Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Hrvatsku, frekventnije koristi oblik kihnuti – kihnuo.

Za koji god oblik da se odlučite, podsećamo da je pravilno napisati i kinuo i kihnuo.

Primeri u rečenici:

Ko je to kinuo? Nazdravlje!

Kihnuo sam pet puta zaredom.