hvala lepa ili hvala lepo

Kako se piše hvala lepa ili hvala lepo?

Prema srpskom pravopisu može se pisati i jedno i drugo.

Hvala se slaže sa pridevom lepa u ženskom rodu, pa se može tako koristiti – hvala lepa.

Kada se hvala koristi u srkaćenom izrazu kao što je hvala (tebi, ti) lepo, onda je pridev srednjeg roda.

Primeri u rečenicama:

Hvala lepa moja!

Hvala (ti) lepo za ovo voće!

Hvala lepo za vreme koje smo proveli zajedno.