belanca ili belanceta?

Kako se piše belanca ili belanceta?

Piše se i jedno i drugo.
Belance je imenica srednjeg roda. Pošto se njegova osnova završava suglasničkom grupom čiji je krajnji suglasnik C, ova imenica ima dvojaku promenu. Ona može proširiti gramatičku osnovu suglasnikom -t- (belanceta), ili se deklinirati bez proširenja osnove (belanca).

Primeri:

U ovu tortu idu dva belanceta.
Šampita se pravi od belanceta.
U četiri belanca sam pronašao ljusku.
Odvojio sam žumance od belanca.