Kategorija: Slovo P

podsetnik ili potsetnik

Kako se piše podsetnik ili potsetnik?   Pravilno se piše podsetnik. U srpskom jeziku, pravilno pisanje između podsetnik i potsetnik je veoma bitan aspekt gramatičke preciznosti i pravopisne tačnosti. Ova pravilnost proizlazi iz pravila srpskog pravopisa koji detaljno reguliše kako se suglasnici ponašaju u različitim kontekstima. Specifičnost ovog slučaja leži u fenomenu poznatom kao jednačenje suglasnika […]

pošiljalac ili pošaljioc

Kako se piše videćemo ili vide ćemo?   U srpskom jeziku, pravilnije je koristiti izraz pošiljalac kada se govori o osobi ili entitetu koji šalje nešto. Iako se reč pošaljioc takođe može sresti, pošiljalac se smatra standardnijim i prikladnijim izborom, posebno u formalnim kontekstima. Pošiljalac se odnosi na osobu ili entitet koji šalje pošiljku, dokument […]

Predstavlja ili pretstavlja

Kako se piše predstavlja ili pretstavlja? Piše se predstavlja. Ovo je odstupanje od pravila jednačenja po zvučnosti. U glagolu predstavljati, slovo d se ne menja ispred slova s u svim licima glagola. U ovom slučaju, koristimo oblik predstavlja za treće lice jednine (on/ona/to). Ostali oblici glagola predstavljati su: predstavljam (ja), predstavljaš (ti), predstavljamo (mi), predstavljate […]

narandža ili pomorandža

Kako se piše narandža ili pomorandža? Prema srpskom pravopisu pravilno je i jedno i drugo. Ovo su dva ravnopravna oblika, odnosno dubleti. Imenica pomorandža potiče iz italijanskog jezika od reći pomarancio, a imenica narandža preuzeta je iz turskog jezika od reči naranç. Primeri u rečenicama: Idem do prodavnice da kupim pomorandže. Hoćeš li mi kupiti kilogram narandži? Tooo, pomorandže!

pištaljci ili pištaljki

Kako se piše pištaljci ili pištaljki? Prema srpskom pravopisu pravilno se piše i jedno i drugo u zavisnosti od toga koji padež upotrebljavamo. Ukoliko su nam potrebni dativ i lokativ jednine, nastavak će biti -ci (pištaljci), ali ukoliko ovu reč upotrebljavamo u genitivu množine, nastavak će biti -ki (pištaljki). Ovde možemo videti rezultat praslovenske glasovne […]

Fudžijama ili planina Fudžijama

Kako se piše Fudžijama ili planina Fudžijama? Prema srpskom pravopisu pravilno je Fudžijama. Može se reći i planina Fudži, dok se planina Fudžijama ne govori iz razloga što jama znači planina. Fudžijama predstavlja najvišu planinu u Japanu. Primeri u rečenicama: Da li znaš koliko je visoka Fudžijama? Planina Fudži mi na slici deluje lepo. Vau, […]

atentat ili pokušaj atentata

Kako se piše atentat ili pokušaj atentata? U srpskom jeziku pravilno je reći atentat. Ova reč ima latinsko poreklo – attentare što znači pokušati. Iz tog razloga nema potrebe reći pokušaj atentata, jer sama reč ima značenje pokušaj ubistva. Primeri u rečenicama: Vidovdanski atentat dogodio se 28. juna 1914. godine. Kada se dogodio taj atentat? Gavrilo Princip […]

puzećke ili puzećki

Kako se piše puzećke ili puzećki? Prema srpskom pravopisu piše se i jedno i drugo. Obe reči se ravnopravno upotrebljavaju u srpskom jeziku. Primeri u rečenicama: Kretao se puzećki. Išli su puzećke, nadajući se da ih niko neće primetiti. Da li ona i dalje ide puzećki?