Kategorija: Slovo P

Predstavlja ili pretstavlja

Kako se piše predstavlja ili pretstavlja?Piše se predstavlja.Ovo je odstupanje od pravila jednačenja po zvučnosti. U glagolu predstavljati, slovo d se ne menja ispred slova s u svim licima glagola. U ovom slučaju, koristimo oblik predstavlja za treće lice jednine (on/ona/to). Ostali oblici glagola predstavljati su: predstavljam (ja), predstavljaš (ti), predstavljamo (mi), predstavljate (vi), predstavljaju […]

narandža ili pomorandža

Kako se piše narandža ili pomorandža?Prema srpskom pravopisu pravilno je i jedno i drugo. Ovo su dva ravnopravna oblika, odnosno dubleti. Imenica pomorandža potiče iz italijanskog jezika od reći pomarancio, a imenica narandža preuzeta je iz turskog jezika od reči naranç. Primeri u rečenicama:Idem do prodavnice da kupim pomorandže.Hoćeš li mi kupiti kilogram narandži?Tooo, pomorandže!

pištaljci ili pištaljki

Kako se piše pištaljci ili pištaljki?Prema srpskom pravopisu pravilno se piše i jedno i drugo u zavisnosti od toga koji padež upotrebljavamo. Ukoliko su nam potrebni dativ i lokativ jednine, nastavak će biti -ci (pištaljci), ali ukoliko ovu reč upotrebljavamo u genitivu množine, nastavak će biti -ki (pištaljki). Ovde možemo videti rezultat praslovenske glasovne alternacije […]

Fudžijama ili planina Fudžijama

Kako se piše Fudžijama ili planina Fudžijama?Prema srpskom pravopisu pravilno je Fudžijama.Može se reći i planina Fudži, dok se planina Fudžijama ne govori iz razloga što jama znači planina.Fudžijama predstavlja najvišu planinu u Japanu.Primeri u rečenicama:Da li znaš koliko je visoka Fudžijama?Planina Fudži mi na slici deluje lepo.Vau, zaista je visoka Fudžijama.

atentat ili pokušaj atentata

Kako se piše atentat ili pokušaj atentata?U srpskom jeziku pravilno je reći atentat.Ova reč ima latinsko poreklo – attentare što znači pokušati. Iz tog razloga nema potrebe reći pokušaj atentata, jer sama reč ima značenje pokušaj ubistva.Primeri u rečenicama:Vidovdanski atentat dogodio se 28. juna 1914. godine.Kada se dogodio taj atentat?Gavrilo Princip je izvršio atentat na Franca Ferdinanda.

puzećke ili puzećki

Kako se piše puzećke ili puzećki?Prema srpskom pravopisu piše se i jedno i drugo.Obe reči se ravnopravno upotrebljavaju u srpskom jeziku.Primeri u rečenicama:Kretao se puzećki.Išli su puzećke, nadajući se da ih niko neće primetiti.Da li ona i dalje ide puzećki?

punski ratovi ili Punski ratovi

Kako se piše punski ratovi ili Punski ratovi?Prema srpskom pravopisu pravilno je punski ratovi.Pridevi koji se završavaju na nastavak –ski se pišu malim početnim slovom.Ratovi u množini se uvek pišu malim početnim slovom.Npr. balkanski ratovi, japanski ratovi, iranski ratovi, špansko-američki rat…Primeri u rečenicama:Kada su završeni punski ratovi?Napišite mi nešto o punskim ratovima.Ah, ne znam ništa […]

pumpa ili punpa

Kako se piše pumpa ili punpa?Prema srpskom pravopisu pravilno je pumpa.Reč pumpa je nemačkog porekla (Pumpe).Značenje ove reči jeste crpka.Primeri u rečenicama:Potrebno je napraviti pumpu.Da li si pogledao pumpu?Pogledaj da li radi pumpa!