Oznaka: gangrena zuba

GANGRENA ZUBA

Šta znači gangrena zuba?Gangrena zuba predstavlja bolest kojom je zahvaćen koren zuba pri čemu dolazi do odumiranje zubnog živca (pulpe) To se dešava usled pojave bakterijske infekcije i nedovoljne cirkulacije. Kada dođe do pojave karijesa ( zubnog kvara) i ukoliko se on ne ukloni, onda se infekcija širi na pulpu (živac) zuba. Ukoliko se ni […]