ekvinocij ili ekvinocijum

Kako se piše ekvinocij ili ekvinocijum?

Prema srpskom pravopisu obe reči su pravilne, ali se češće upotrebljava ekvinocijum.

Reč je latinskog porekla aequinoctium, a predstavlja vreme u godini kad su dan i noć jednaki.

Reči stranog porekla koje se završavaju na –ij i –ijum podjednako su pravilni završeci.

Primeri u rečenicama:

Ekvinocijum je u jesen 23. septembra.

Da li znaš kada je prolećni ekvinocijum?

Hej, pa danas je ekvinocijum!