naćiću ili naći ću

Kako se piše naćiću ili naći ću?

Pravilno je napisati naći ću.

Skraćeni oblici pomoćnog glagola hteti (ću, ćeš, će, ćemo, ćete, će) pišu se odvojeno od glagola uz koji stoje.

Ovo pravilo primenjuje se za sva lica jednine i množine, bez izuzetaka.

Primeri u rečenici:

Naći ću vam taj dokument, sačekajte trenutak.

Da li ste zauzeti sutra? Da, ali naći ću vremena za vas.