faliti ili hvaliti

Kako se piše faliti ili hvaliti?

Prema srpskom pravopisu piše se i jedno i drugo, ali u različitim kontekstima.

Glagol faliti upotrebljava se u značenju kada nešto nedostaje.

Glagol hvaliti se upotrebljava kada nekog želimo o nekome pohvalno da govorimo tj. kada želimo da istaknemo nečije vrline.

Primeri u rečenicama:

Miloš mi uvek fali.

Učiteljica je hvalila đake.

Da li ti falim?