kašici ili kašiki

Kako se piše kašici ili kašiki?

Jedini ispravan oblik je kašici.
Kod imenica koje se završavaju na –ka, -ga, -ha u dativu i lokativu jednine dolazi do prelaza k, g, h u c, z, s.
Tako dobijamo oblike poput krušci, tuzi, brizi, trci, zbrci i dr.
Postoje i odstupanja od ovog pravila kao u primerima kocki, voćki, prečki, ručki i dr.

Primeri:

Kašici šećera dodati kašiku soli i pomešati.
Šta ti je to u kašici?
Na kašici je ostalo malo sosa.