bezživotan ili beživotan

Kako se piše bezživotan ili beživotan?

Piše se beživotan.

Reč je nastala tvorbenim procesom prefiksacijom. Na osnovu životan dodat je preiks – bez. U nastaloj reči (bezživotan) izvršeno je jednačenje suglasnika po mestu tvorbe, u kom je dentalno z, pod uticajem palatalnog ž, prešlo u palatalno ž. Dobijen je oblik bežživotan, i u njemu je došlo do gubljenja suglasnika, pri čemu su dva ista glasa svedena na jedan.

Primeri u rečenici:

Toliko sam se umorio od današnje trke, da sam došao kući sav beživotan.

Mnogi smatraju da, iako tako deluje, Mars nije beživotan.

Kada je policija stigla do njegovog stana, već je ležao beživotan.

Jako je patila tih godina, što se moglo videti u njenom beživotnom pogledu