Kategorija: Slovo G

kuda ideš ili gde ideš

Kako se piše kuda ideš ili gde ideš? Prema srpskom pravopisu ispravno je i jedno i drugo. Međutim, prilog kuda češće upotrebljavamo za pravac. Sa druge strane, prilog gde koristimo uglavnom za mesto gde neko odlazi, a ređe za pravac.Bolje je upotrebiti prilog kuda. Primeri u rečenicama: Samo što si došla, gde ideš sada? Kuda […]

gušći ili gustiji

Kako se piše gušći ili gustiji? Prema srpskom pravopisu pravilno je gušći. Gušći predstavlja komparativ prideva gust. Superlativ prideva gust glasi najgušći. Primeri u rečenicama: Ovaj krem je gušći. Da li ti se dopada kada je gušći šlag? Ne volim kada mi je sok gušći.

guščiji ili guščji

Kako se piše guščiji ili guščji? Prema srpskom pravopisu piše se i jedno i drugo. Češće se upotrebljava pridev guščiji. Sufiks –ji , može posedovati i oblik –iji, ali se češće upotrebljava nastavak –ji. Npr. dečji, kozji, zečji… Nastavak –iji se uglavnom koristi kada se osnova reči završava suglasničkom grupom. Npr. ovčiji. Primeri u rečenicama: […]

guljenje ili gulenje

Kako se piše guljenje ili gulenje? Prema srpskom pravopisu pravilno je guljenje. Glagol ove imenice glasi guliti. S obzirom da je ovo glagolska imenica koja u svojoj osnovi u prezentu ima samoglasnik, neophodno je izvršiti jotovanje. Primeri u rečenicama: Guljenje zidova je težak posao. Da li si ikada video klešta za guljenje žice? Da li […]

gubici ili gubitci

Kako se piše gubici ili gubitci? Prema srpskom pravopisu pravilno je gubici. Imenica gubitak kada se menja po padežima gubi glas t kada se nalazi ispred glasa c (gubljenje suglasnika radi lakšeg izovora). Padež jednina množina Nominativ gubitak gubici Genitiv gubitka gubitaka Dativ gubitku gubicima Akuzativ gubitak gubitke Lokativ gubitku gubicima Vokativ gubitak gubici Instrumental […]

grublji ili grubiji

Kako se piše grublji ili grubiji? Prema srpskom pravopisu pravilno je grublji. Grublji predstavlja komparativ prideva grub. Superlativ prideva grub glasi najgrublji. Primeri u rečenicama: On je grublji od većine muškaraca koje poznajem. Da li je on zaista grublji od ostalih? Hej, pazi se, on je najgrublji!

grljenje ili grlenje

Kako se piše grljenje ili grlenje? Prema srpskom pravopisu pravilno je grljenje. Glagol ove imenice glasi grliti. S obzirom da je ovo glagolska imenica koja u svojoj osnovi u prezentu ima samoglasnik, neophodno je izvršiti jotovanje. Primeri u rečenicama: Grljenje joj je veoma bitno. Da li voliš grljenje s obe ruke? Pogled pri grljenju joj […]

grizen ili grižen

Kako se piše grizen ili grižen? Prema srpskom pravopisu pravilno je grizen. Glagol glasi gristi. Pridev se gradi tako što se na osnovu griz- dodaje nastavak –en (a ne -jen). Primeri u rečenicama: Ova cucla je grizena. Da li je ovaj papir grizen ili mi se čini? Ah, opet je ovo sve grizeno!

grešci ili greški

Kako se piše grešci ili greški? Prema srpskom pravopisu pravilno je grešci. Imenica u nominativu glasi greška. U dativu i lokativu jednine reči greška dolazi do sibilarizacije (slovo k prelazi u slovo c ispred slova i). Padež jednina množina Nominativ greška greške Genitiv greške grešaka Dativ grešci greškama Akuzativ grešku greške Lokativ grešci greškama Vokativ […]

grend slem ili gren slem

Kako se piše grend slem ili gren slem? Prema srpskom pravopisu pravilno je grend slem. Ova imenica je anglicizam (engl. grand slam). U tenisu postoje 4 grend slem turnira. Primeri u rečenicama: Pratio sam Novaka Đokovića na grend slemu. Da li si nekada pratio neki grend slem? Vau, dobio sam karte za grend slem!