porudžbina ili poručbina

Kako se piše porudžbina ili poručbina?

Prema srpskom pravopisu pravilno je porudžbina.

Glagol glasi poručiti. U imenici porudžbina izvršeno je jednačenje suglasnika po zvučnosti, pri čemu bezvučno slovo č prešlo u zvučno slovo dž ispred zvučnog slova b.

Primeri u rečenicama:

Da li je ovo Vaša porudžbina?

Čekam porudžbinu.

Ah, jedva čekam da stigne moja porudžbina!