bez računa i sa njim ili bez i sa računom

Kako se piše bez računa i sa njim ili bez i sa računom?

Piše se bez računa i sa njim.

U slučajevima kada dva različita predloga zahtevaju isti padež, mogu se oba pisati uz imenicu, bez upotrebe zamenice. U slučajevima kada zahtevaju različite padeže, rečenica se mora dopuniti zamenicom. Predlog bez zahteva genitiv, a predlog s(a), u ovom slučaju, instrumental (iako se i on u određenim primerima može upotrebljavati uz genitiv). S obzirom na to da zahtevaju različite padeže, upotebiće se i imenica i zamenica.

Primeri u rečenici:

Biće omogućena reklamacija robe bez računa i sa njim.

Garancija za određeni proizvod može postojati bez računa i sa njim.

S obzirom na to da plaćam preko telefona, mogu da odem u banku bez računa i sa njim.

Majica mi je bila mala, ali rekli su mi da mogu da je zamenim bez računa i sa njim.