ekskurzija ili eskurzija

Kako se piše ekskurzija ili eskurzija?

Prema srpskom pravopisu pravilno se piše ekskurzija.

Reč je latinskog porekla (excursio).

Značenje ove imenice jeste grupno kraće putovanje u kulturne, sportske, zabavne i druge svrhe.

Primeri u rečenicama:

Sva deca idu na ekskurziju.

Da li ćeš ići na ekskurziiju?

Ura, jedva čekam da krenemo na ekskurziju!