komplimenat ili kompliment?

Kako se piše komplimenat ili kompliment?

Ovo verovatno niste znali, ali ispravna su oba oblika, dakle, i komplimenat i kompliment.
Oba oblika imaju isto značenje. Naravno, češće se u govoru koristi oblik kompliment. Oblik komplimenat nastao je umetanjem vokala a između suglasničke grupe nt radi lakšeg izgovora.

Primeri:

Volim čuti kompliment, ali nikada ne umem lepo da odgovorim.
Mene to ne vređa, shvatam kao komplimenat.
Velika je čast dobiti kompliment od osobe kakav je moj profesor.