Infantilna krivica

Šta je Infantilna krivica ?

Infantilna krivica je rano razvojno osećanje koje se javlja kada malo dete doživljava kaznu za neko svog ponašanje. Kako dete još uvek ne razlikuje sebe od svog ponašanja, ono shvata roditeljsku kaznu kao odbacivanje i neljubav. Ovo osećanje se često povezuje sa somatizacijom i telesnim propadanjem. Međutim, kako dete raste i razvija sposobnost da pravi razliku između sebe i svog ponašanja, ono će biti sposobno da oseti diferencirano osećanje krivice.