GANGRENA ZUBA

Šta znači gangrena zuba?

Gangrena zuba predstavlja bolest kojom je zahvaćen koren zuba pri čemu dolazi do odumiranje zubnog živca (pulpe) To se dešava usled pojave bakterijske infekcije i nedovoljne cirkulacije. Kada dođe do pojave karijesa ( zubnog kvara) i ukoliko se on ne ukloni, onda se infekcija širi na pulpu (živac) zuba. Ukoliko se ni tada ne preduzme odgovarajuća terapija, dolazi do izumiranja tkiva pulpe tj. nekroze pulpe. Kada se ne preduzme na vreme endodontska terapija, sadržaj se može inficirati i postati gangrenozan tj. javlja se gangrena pulpe. Lečenje gangrene zuba vrši doktor stomatologije u stomatološkoj ordinaciji.