neumesna ili neumestna

Kako se piše neumesna ili neumestna?

Prema srpskom pravopisu pravilno se piše neumesna.

Suglasničke grupe stn, štn, stb, stk, štk se uprošćavaju ispadanjem t, to jest, dolazi do glasovne promenr gubljenje suglasnika u ženskom i srednjem rodu jednine, kao i u sva tri lica množine, na primer: časna, radosna, strasna, masna, istovrsna…

Primeri u rečenicama:

To je bila jako neumesna šala!

Da li je ona uvek tako neumesna?