jul ili juli

Kako se piše jul ili juli?

Ispravna su oba oblika. Dakle, i jul i juli.

Danas se u svakodnevnoj komunikaciji češće čuje oblik jul.

Takođe, treba znati da genitiv ima samo oblik jula.

Primeri:

Jul je moj omiljeni mesec, tada idem na more.

Sećam se bio je jul, tada sam imao dvanaest godina.

Kada se Marko vratio, već je bio juli, i bile su velike vrućine.