bambadava ili banbadava?

Kako se piše bambadava ili banbadava?

Piše se bambadava.
U pitanju je prilog za način, tj. neprava priloška reč. Može se upotrebiti i uz predlog ZA (Uradio je to za bambadava).

Primeri:

Išao je čak do Beograda bambadava.
Bilo je jako jeftino, skoro bambadava.
Ne bi on sve to uradio bambadava.