fuga ili fugna

Kako se piše fuga ili fugna?

Prema srpskom pravopisu pravilno je i jedno i drugo, s tim da se ove reči koriste u različitim kontekstima.

U muzici, fuga predstavlja kompoziciju gde postoji tema koja se ponavlja naizmenišno kroz različite glasove prema pravilima kontrapunkta. Reč je italijanskog porekla (fuga).

Fugna je izvedena iz nemačke reči Fuge. Fugna predstavlja žleb, spoj.

Primeri u rečenicama:

Johan Sebastijan Bah je komponovao fuge.

Da li znaš kako zvuči fuga na klaviru?

Volela bih da sviram fugu u C-duru!