kolumbovo jaje ili Kolumbovo jaje?

Kako se piše kolumbovo jaje ili Kolumbovo jaje?

Ispravno je samo Kolumbovo jaje.
Kada se neki izraz simbolističkog karaktera sastoji od prisvojnog prideva izvedenog od vlastitog imena na –ov ili –ev i opšte imenice, onda prisvojni pridev ne gubi karakter vlastitog imena i, prema tome, piše se velikim početnim slovom.

Primeri:

Ne znam zašto se toliko hvali, to rešenje bilo je pravo Kolumbovo jaje.
Bilo je naoko teško, ali se ispostavilo da je Kolumbovo jaje.
Možeš li mi pojasniti izraz Kolumbovo jaje i ispričati priču o Kolumbu?