izuzeci ili izuzetci

Kako se pravilno piše izuzeci ili izuzetci?

Pravilno se piše izuzeci.

Imenica „izuzetak” (nominativ jednine) u nominativu množine pravilno glasi „izuzeci”. U ovom paru došlo je do glasovne promene gubljenje suglasnika radi lakšeg izgovora i izbegavanja nepotrebnog nagomilavanja sličnih glasova. Suglasnici d i t će se izgubiti ispred sledećih suglasnika: c, ć, č, đ i. Dodatni primeri: napitak-napici, dobitak-dobici, zadatak-zadaci itd.

Treba obratiti pažnju na to da se javlja i nepostojano a drugim padežima: npr. u genitivu jednine imenica glasi izuzetka, a množine izuzetaka.

PRIMERI U REČENICI:

  • U knjizi su nabrojani svi izuzeci od ovog pravila.
  • Izuzeci od glasovnih promena su obavezno pitanje na testu.
  • Koji su izuzeci od zabrane kretanja tokom karantina?

F. Petković