ekstravertan ili ekstrovertan

Kako se piše ekstravertan ili ekstrovertan?

Prema srpskom pravopisu piše se i jedno i drugo.

Češće se upotrebljava pridev ekstrovertan.

Reč je latinskog porekla (extra i vertere).

Značenje je onaj koji se okreće i prilagođava ka spoljašnjosti.

Primeri u rečenicama:

Milica je ekstrovertna osoba.

Da li više voliš ekstrovertne ili introvertne osobe?

Ah, kako si ti ekstrovertan!