optimalan ili najoptimalniji

Kako se piše optimalan ili najoptimalniji?

Prema srpskom pravopisu pravilno je optimalan.

Ovaj pridev je latinskog porekla (optimalis).

Značenje ovog prideva jeste onaj koji je najpovoljniji, najviše odgovara, najpogodniji.

Ovaj pridev ima superlativno značenje, tako da nema komparaciju (nepravilno je napisati optimalniji ili najoptimalniji). Pridevi koji takođe ne bi trebalo da imaju komparaciju, jer su preuzeti iz latinskog jezika sa superlativnim značenjem su: ekstreman, minimalan, maksimalan, esencijalan, minoran, idealan…

Primeri u rečenicama:

Koja je optimalna doza ovog leka?

Napišite mi u ovom zadatku optimalnu dozu Paracetamola.

Ah, čini mi se da ovo nije optimalno!