godina ipo ili godina i po

Kako se piše godina ipo ili godina i po?

Piše se odvojeno, godina i po. Po predstavlja skraćeni oblik nepromenljive reči pola ili promenljive reči polovina. Kao što bi se sa punim oblikom pisalo odvojeno, tako se piše i sa skraćenim.

Primeri:

Pun oblik bi glasio: Tamo sam proveo godinu i pola/polovinu godine. Ovakav oblik zahteva reč iza sebe, koja je u genitivu.

Skraćeni oblik bi glasio: Tamo sam proveo godinu i po.

I u skraćenom obliku se može javiti reč u genitivu: Tamo sam proveo godinu i po godine. Takve rečenice se retko upotrebljavaju.