kolegij ili kolegijum?

Kako se piše kolegij ili kolegijum?

Ispravna su oba oblika.
Piše se malim početnim slovom, osim u slučaju kada je naziv za zvanični organ. U tom slučaju pišemo velikim početnim slovom.

Primeri:

Ponosan sam na svoj kolegijum i trud koji su uložili u ovaj projekat.
Ceo kolegij je pokazao timski rad i takmičarski duh.
Kolegijum fakulteta danas treba da donese važne odluke.