odiseja ili Odiseja

Kako se piše Odiseja ili odiseja?

Prema srpskom pravopisu pravilno je i jedno i drugo, ali u različitim kontekstima.

Ukoliko se Odiseja odnosi na junačku epsku pesmu, piše se velikim početnim slovom.

Kada se ova reč upotrebljava u figurativnom značenju, piše se malim početnim slovom – odiseja. Tada se koristi u značenju pustolovine ili putovanja koje je naporno i poseduje prepreke i teškoće.

Primeri u rečenicama:

Odiseja je podeljena u više knjiga.

Za mene je to bila prava odiseja.

Da li si čitao Odiseju?