Kostariki ili Kostarici

Kako se piše Kostariki ili Kostarici?

Ispravno je samo Kostariki.

Poznato je pravilo koje nalaže da kod imenica koje se završavaju na –ka, -ga, -ha u dativu i lokativu jednine dolazi do prelaza k, g, h u c, z, s.
Međutim, kada su u pitanju geografska imena stranog porekla, kao što je ovde slučaj, onda ne dolazi do ove promene. Izuzetak su primeri poput Africi, Americi, Aljasci.

Primeri u rečenicama:

Pričao je o Kostariki sa velikim uzbuđenjem.

Kakav je život u Kostariki?

Avion je pre pola sata poleteo ka Kostariki.