ni od koga ili od nikoga

Kako se piše ni od koga ili od nikoga?

Prema srpskom pravopisu pravilno se piše ni od koga.

Kada se složene zamenice sa ni- ili i- upotrebe sa predlogom, on razdvaja sastavnice, npr: ni od koga, i do koga, ni na što, ni u čemu, i po čemu, ni na kakvom itd.

Primeri u rečenicama:

Nemoj da si prepisivao ni od koga!

Ni od koga neću uzimati novac.