kolekcionar ili kolekcioner?

Kako se piše kolekcionar ili kolekcioner?

Ispravna su oba oblika. Dakle, i kolikcionar i kolekcioner.
Koriste se ravnopravno, sa potpuno istim značenjem.

Primeri:

Moj tata je kolekcionar starih satova, često gledam njegovu kolekciju.
Kako ste postali kolekcioner starih knjiga?
Kolekcionar skupocenih automobila je pokazao svoje bogatstvo.