fraza ili frazem

Kako se piše fraza ili frazem?

Prema srpskom pravopisu pravilno je i jedno i drugo.

Fraza predstavlja jezičku jedinicu koja se dugo upotrebljava. Npr. proći sito i rešeto.

Frazem predstavlja skup više reči pri čemu kao celina te reči daju drugo, preneseno značenje. Npr. španska sela.

Primeri u rečenicama:

Ne dopada mi se ova fraza.

Da li si pročitao ovu frazu?

Razumeš li taj frazem?