pijanistkinja ili pijaniskinja

Kako se piše pijanistkinja ili pijaniskinja?

 Pravilno se piše pijanistkinja.

Imenica je stranog porekla, tako da ne dolazi do pravila odstupanja suglasnika ispred nastavka –kinja.

Primeri u rečenicama:

Dopala mu se mlada pijanistkinja duge zlatne kose.

Da li je Emilija pijanistkinja?

Hej, pa ona je zaista sjajna pijanistkinja!

Voleo bih da upoznam pijanistkinju.