besraman ili bezsraman?

Kako se piše besraman ili bezsraman?

Piše se besraman.

Reč je nastala tvorbenim procesom prefiksacijom. Na pridev sraman dodat je prefiks bez-. U nastaloj reči (bezsraman) izvršena je glasovna alternacija Jednačenje suglasnika po zvučnosti, u kojoj zvučno Z, pod uticajem bezvučnog S, prelazi u svoj bezvučni parnjak S. U dobijenoj reči (bessraman) nalaze se geminate (ss) koje nisu karakteristične za srpski jezik, i zbog toga dolazi do sledeće alternacije, Gubljenja suglasnika, tj. jedno S ispada.

Primeri:

Besramno su uništavali sve pred sobom da bi postigli svoj cilj.
Zbog njenog besramnog ponašanja, ljudi su počeli da je izbegavaju.
Besramno je ćutao dok su otkrivali sve njegove prevare.
Nikad od nje nisam očekivala tako besramne postupke i negativno sam iznenađena.