herbarij ili herbarijum

Kako se piše herbarij ili herbarijum?

Prema srpskom pravopisu pravilno je i jedno i drugo.

Reč je latinskog porekla (herbārium).

Kod reči koje su stranog porekla nastavci –ij i –ijum se pojednako upotrebljavaju. Češće se u govornom jeziku čuje nastavak –ijum. Npr. akvarijum, kriterijum, kolokvijum…

U srpskom jeziku nepravilno je napisati herbarium.

Herbarijum predstavlja zbirku očuvanih osušenih (presovanih) biljaka.

Primeri u rečenicama:

Sećam se da smo u školi svake godine pravili herbarijum.

Da li čuvaš stare herbarijume?

Ah, ovaj herbarijum mora da se baci!