Apatija

Šta je Apatija?

Apatija se odnosi na stanje u kome individua gubi interes ili motivaciju za aktivnostima ili okolnostima u svom životu. To se razlikuje od situacione ravnodušnosti ili indiferentnosti, gdje individua može biti pasivan ili nezainteresovan u određenom trenutku, ali ne gubi širi interes ili motivaciju. Apatija se može javiti kao posljedica depresije ili drugih psiholoških poremećaja, kao i kao posljedica fizičkih ili medicinskih stanja. Apatija se može manifestovati kao smanjena sposobnost da se ostvare ciljevi, smanjena sposobnost da se izraze emocije ili smanjena sposobnost da se ostvari socijalna interakcija.