Nj ili NJ

Kako se piše Nj ili NJ?

Prema srpskom pravopisu pravilno se piše Nj ali se koristi i NJ.

U srpskoj latinici se digrafi pišu tako što se prvi član piše velikim, a drugi malim slovom.

Kada je cela reč napisana velikim slovima piše se NJ.

Primeri u rečenicama:

Avion je poleteo za Njujork.

OVO SAM KUPILA U NJUJORKU.