hoću-neću ili hoću neću

Kako se piše hoću-neću ili hoću neću?

Prema srpskom pravopisu pravilno je hoću-neću.

Kada se nađu glagoli koji su u suprotstavljenim ili bliskim značenjima , onda se takvi oblici pišu sa crticom. Npr. povuci-potegni, imao-nemao, rekla-kazala…

Hoću-neću predstavlja i naziv korovske biljke (Capsella bursa-pastoris).

Primeri u rečenicama:

Ne volim kad je sve tako hoću-neću.

Povuci-potegni i iščupaše repu!

Da li si uvek tako neodlučna? Deluje mi kao da je sve kod tebe hoću-neću.